Nowe Prawo zamówień publicznych – czy sektor publiczny otwiera się na małe i średnie przedsiębiorstwa…

Nadchodzą zmiany w zamówieniach publicznych! Czy sektor zamówień publicznych faktycznie otworzy się na małe i średnie przedsiębiorstwa?  14 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z założeniami, nowa regulacja ma wyeliminować następujące problemy: 1) Nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP w …

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)- czyli jak zabezpieczyć cenne dobro jakim jest informacja

Umowa o zachowaniu poufności z angielskiego non disclosure agreement (NDA) to bardzo często „część kontraktu” B2B. Umowy te są jednak niejednokrotnie traktowane po macoszemu – jako zło konieczne, wymóg formalny dużego kontrahenta. Takie podejście to jednak błąd! NDA to bowiem odrębna względem kontraktu umowa rodząca ściśle określone prawa i obowiązki. Tzw. NDA’ki …

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

W środę Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (zob. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3137). Jedną z najszerzej omawianych nowości jest wprowadzenie instytucji rozprawy przygotowawczej. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, sprawy mają być kończone na jednym posiedzeniu, a gdyby były potrzebne kolejne, winny się one toczyć w miarę możliwości dzień po …

Konstytucja Biznesu – Przedsiębiorco, czy jesteś na nie gotowy?

Konstytucja Biznesu – dziś wchodzą w życie ustawy zmieniające dotychczasowe regulacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorco, czy jesteś na nie gotowy? 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie pięć nowych ustaw kształtujących realia funkcjonowania w Polsce przedsiębiorców. Pierwszym i najszerzej omawianym aktem jest ustawa z dnia 6 marca 2018 …