Nowe Prawo zamówień publicznych – czy sektor publiczny otwiera się na małe i średnie przedsiębiorstwa…

Nadchodzą zmiany w zamówieniach publicznych! Czy sektor zamówień publicznych faktycznie otworzy się na małe i średnie przedsiębiorstwa?  14 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z założeniami, nowa regulacja ma wyeliminować następujące problemy: 1) Nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP w …

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)- czyli jak zabezpieczyć cenne dobro jakim jest informacja

Umowa o zachowaniu poufności z angielskiego non disclosure agreement (NDA) to bardzo często „część kontraktu” B2B. Umowy te są jednak niejednokrotnie traktowane po macoszemu – jako zło konieczne, wymóg formalny dużego kontrahenta. Takie podejście to jednak błąd! NDA to bowiem odrębna względem kontraktu umowa rodząca ściśle określone prawa i obowiązki. Tzw. NDA’ki …