Nowe Prawo zamówień publicznych – czy sektor publiczny otwiera się na małe i średnie przedsiębiorstwa…

Nadchodzą zmiany w zamówieniach publicznych! Czy sektor zamówień publicznych faktycznie otworzy się na małe i średnie przedsiębiorstwa?  14 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z założeniami, nowa regulacja ma wyeliminować następujące problemy: 1) Nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP w …

Frankowicze „wygrali” – niektóre umowy kredytowe mogą stać się nieważne

3 października bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie skutków zamieszczenia w umowach o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych – tzw. klauzul abuzywnych (zob. Dziubak vs Raiffeisen, sygnatura C-260/18). Przez większość komentatorów wyrok ten przyjmowany jest jako zwycięstwo frankowiczów nad sektorem bankowym. Wyrok Trybunału …