O B2B wszystko i jeszcze trochę

Umowa B2B to nic innego jak umowa między dwoma przedsiębiorcami (z ang. business-to-business). Przez pojęcie umowa B2B należy rozumieć de facto każdą umowę, niezależnie od jej przedmiotu i poszczególnych warunków, której stronami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez znaczenia czy są to dwie olbrzymie korporacje, czy dwóch jednoosobowych przedsiębiorców. Mimo to …