Umowa o zachowaniu poufności (NDA)- czyli jak zabezpieczyć cenne dobro jakim jest informacja

Umowa o zachowaniu poufności z angielskiego non disclosure agreement (NDA) to bardzo często „część kontraktu” B2B. Umowy te są jednak niejednokrotnie traktowane po macoszemu – jako zło konieczne, wymóg formalny dużego kontrahenta. Takie podejście to jednak błąd! NDA to bowiem odrębna względem kontraktu umowa rodząca ściśle określone prawa i obowiązki. Tzw. NDA’ki …

IP Box bez tajemnic

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., budzi bardzo wiele pytań i kontrowersji (tzw. IP Box). Możliwość skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego …