W środę Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (zob. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3137).

Jedną z najszerzej omawianych nowości jest wprowadzenie instytucji rozprawy przygotowawczej. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, sprawy mają być kończone na jednym posiedzeniu, a gdyby były potrzebne kolejne, winny się one toczyć w miarę możliwości dzień po dniu. Zmiana taka może okazać się wielkim dobrodziejstwem dla wielu wierzycieli. Dla przykładu podam, że obecnie prowadzę teoretycznie prostą sprawę o zapłatę 7.000 zł, która trwa już trzeci rok, gdyż terminy kolejnych posiedzeń wyznaczane są co 6 – 8 miesięcy. Pytanie czy w Polskich realiach wyznaczanie posiedzeń dzień po dniu okaże się możliwe?

Drugą ważną zmianą jest powrót prymatu dowodu z dokumentów w postępowaniach gospodarczych. Dowód z zeznań świadków ma być dopuszczony tylko wówczas, gdy dowody z dokumentów nie wystarczą. W tym miejscu trzeba podkreślić, że z rygorystycznej procedury gospodarczej będą wyłączeni jednoosobowi przedsiębiorcy, których status przypominać będzie status konsumenta.

Ostatnią szeroko omawianą zmianą, będzie zmiana stawek opłat sądowych. Na szczęście dla powodów, zmiany nie są tak rygorystyczne jak proponowano na początku prac nad ustawą. Co do zasady, główna opłata wynosić będzie 5%, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sprawach do 20 tys. zł  pobierana będzie opłata stała. Odpowiednio w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia wynosić będzie:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Ze zniecierpliwieniem czekam na rzeczywisty efekt nowelizacji