W dniu 5 lipca brałam udział w międzynarodowej Konferencji poświęconej teoretycznym i praktycznym aspektom ochrony danych osobowych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku i Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL).

W czasie konferencji miałam możliwość m.in. zapoznać się z różnymi metodami implementacji do porządków krajowych  General Data Protection Regulation (GDPR), czyli osławionego już RODO. Niezwykle ciekawe były również prelekcje na temat ochrony danych osobowych wygłoszone przez prawników spoza UE. Prelegentami na konferencji byli bowiem także przedstawiciele Europy Wschodniej i Azji, w tym m.in. Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanu, Kazachstanu, Ukrainy czy Gruzji.

W dzisiejszych czasach kwestia ochrony danych osobowych, jako szczególnie newralgicznego dobra, jest bardzo szeroko regulowana. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła wykorzystać wiedzę pozyskaną w czasie Konferencji w praktyce.  https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Marta-Szab%C5%82owska-597386530618105/?modal=admin_todo_tour