Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

W środę Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (zob. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3137). Jedną z najszerzej omawianych nowości jest wprowadzenie instytucji rozprawy przygotowawczej. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, sprawy mają być kończone na jednym posiedzeniu, a gdyby były potrzebne kolejne, winny się one toczyć w miarę możliwości dzień po …

Ochrona danych osobowych – aspekt międzynarodowy

W dniu 5 lipca brałam udział w międzynarodowej Konferencji poświęconej teoretycznym i praktycznym aspektom ochrony danych osobowych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku i Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL). W czasie konferencji miałam możliwość m.in. zapoznać się z różnymi metodami implementacji do porządków krajowych  General Data Protection …