W dniu 26 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pierwotny projekt ustawy zakładał uwolnienie obrotu nieruchomościami rolnymi. Ostateczna wersja ustawy liberalna jednak nie jest. Co prawda obecnie możliwe jest kupienie gruntu rolnego o powierzchni do 1 ha bez uprawnień rolniczych, ale nowela nakłada na nabywcę szereg nowych obowiązków.

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest bowiem prowadzić na jej terenie gospodarstwo rolne przez minimum 5 lat, bez możliwości wcześniejszej sprzedaży, czy nawet oddania w posiadanie innej osobie niż nabywca. Oznacza to, że zamiast zapowiadanego ułatwienia obrotu nieruchomościami rolnymi, nasz ustawodawca swoiście przepisy te zaostrzył.