Początek końca użytkowania wieczystego

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie prawa użytkowania nastąpi z mocy prawa – użytkownicy wieczyści nie będą mieli możliwości kwestionować przekształcenia. Wszystkie nieruchomości gruntowe, …