Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie – czyli najem okazjonalny w pigułce

Bezpieczny wynajem Ostatni rok to trudny czas dla wielu sektorów. Problemy pojawiły się także na rynku nieruchomości, w tym w szczególności związane z niewypłacalnymi lub trudnymi najemcami. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które ulokowały swoje oszczędności w mieszkaniach na wynajmem. Odpowiedzią na to pytanie zdaje …

Zabezpiecz się! – czyli walka z zatorami płatniczymi

Problem zatorów płatniczych dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorców, ale przede wszystkim małe firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Trudne długi to zmora wielu firm. Mimo teoretycznie dobrej sytuacji w gospodarce wiele przedsiębiorstw boryka się z widmem upadku wynikającym z braku terminowych płatności ze strony swoich kontrahentów. Jak podał w marcu BIG …

Nowe Prawo zamówień publicznych – czy sektor publiczny otwiera się na małe i średnie przedsiębiorstwa…

Nadchodzą zmiany w zamówieniach publicznych! Czy sektor zamówień publicznych faktycznie otworzy się na małe i średnie przedsiębiorstwa?  14 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z założeniami, nowa regulacja ma wyeliminować następujące problemy: 1) Nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP w …

Frankowicze „wygrali” – niektóre umowy kredytowe mogą stać się nieważne

3 października bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie skutków zamieszczenia w umowach o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych – tzw. klauzul abuzywnych (zob. Dziubak vs Raiffeisen, sygnatura C-260/18). Przez większość komentatorów wyrok ten przyjmowany jest jako zwycięstwo frankowiczów nad sektorem bankowym. Wyrok Trybunału …

O B2B wszystko i jeszcze trochę

Umowa B2B to nic innego jak umowa między dwoma przedsiębiorcami (z ang. business-to-business). Przez pojęcie umowa B2B należy rozumieć de facto każdą umowę, niezależnie od jej przedmiotu i poszczególnych warunków, której stronami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez znaczenia czy są to dwie olbrzymie korporacje, czy dwóch jednoosobowych przedsiębiorców. Mimo to …

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)- czyli jak zabezpieczyć cenne dobro jakim jest informacja

Umowa o zachowaniu poufności z angielskiego non disclosure agreement (NDA) to bardzo często „część kontraktu” B2B. Umowy te są jednak niejednokrotnie traktowane po macoszemu – jako zło konieczne, wymóg formalny dużego kontrahenta. Takie podejście to jednak błąd! NDA to bowiem odrębna względem kontraktu umowa rodząca ściśle określone prawa i obowiązki. Tzw. NDA’ki …

IP Box bez tajemnic

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., budzi bardzo wiele pytań i kontrowersji (tzw. IP Box). Możliwość skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego …

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

W środę Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (zob. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3137). Jedną z najszerzej omawianych nowości jest wprowadzenie instytucji rozprawy przygotowawczej. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, sprawy mają być kończone na jednym posiedzeniu, a gdyby były potrzebne kolejne, winny się one toczyć w miarę możliwości dzień po …

Ochrona danych osobowych – aspekt międzynarodowy

W dniu 5 lipca brałam udział w międzynarodowej Konferencji poświęconej teoretycznym i praktycznym aspektom ochrony danych osobowych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku i Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL). W czasie konferencji miałam możliwość m.in. zapoznać się z różnymi metodami implementacji do porządków krajowych  General Data Protection …

Pozorna liberalizacja obrotu nieruchomościami rolnymi

W dniu 26 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pierwotny projekt ustawy zakładał uwolnienie obrotu nieruchomościami rolnymi. Ostateczna wersja ustawy liberalna jednak nie jest. Co prawda obecnie możliwe jest kupienie gruntu rolnego o powierzchni do 1 ha bez uprawnień rolniczych, ale nowela nakłada na …